Modlitba hasiče

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.


V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas.
Ale i starce,matku,
která má šedý vlas.


Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.


Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou ruku vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

Amen